Båndets historie

Tidslinie 700

Båndets moderloge nr. 25 Dronning Louise var i 2009 oppe på over 100 søstre og derfor blev det besluttet at finde ud af, om der var tilslutning til at oprette en ny loge i Viborg.
Den spæde start for søsterloge nr. 95. Båndet påbegyndtes i efteråret 2009, hvor embedsmændene i søsterloge nr. 25 Dronning Louise nedsatte et udvalg bestående af ti søstre.
Formålet med dette udvalg var at klarlægge, om der var interesse for en ny søsterloge i Viborg og i bekræftende fald, at forberede et stiftende møde.
Det viste sig hurtigt, at der var stor tilslutning til tanken og der blev afholdt et stiftende møde den 1. februar 2010, hvor søster distrikts deputeret storesire Evelyn Husted var til stede.

Ved dette møde blev der valgt følgende bestyrelse:

Formand: Søster Margit Nybo Jensen
Sekretær: Søster Rikke Vesterdal 
Kasserer: Søster Birgit Lyngholm Andersen

Den ny Odd Fellow Forening under stiftelse fik navnet Båndet, som blev foreslået af søster organist Ellen Poulsen og mødedagen blev fastsat til den første mandag i måneden.
Allerede den 2. februar 2010 blev der sendt anmodning til Storlogen om oprettelse af en Odd Fellow Forening i Viborg.
Anmodningen blev imødekommet og den 17. maj 2010 blev den højtidelige instituering af foreningen foretaget af søster deputeret storsire Hanne Steffensen sammen med de øvrige kvindelige medlemmer af Storlogen.
Lørdag den 29. oktober 2011 fik søsterloge nr. 95 Båndet med hjemsted i Viborg overdraget sit Fribrev og Institueret med broder stor sire Erling Stenholdt Poulsen i spidsen for Storlogens kvindelige medlemmer.

Logens første embedsmænd:

Overmester: Søster Else Bredahl Olesen
Undermester: Søster Rikke Vesterdal
Sekretær: Søster Anny Elisabeth Simonsen
Kasserer: Søster Inge Gad Schellerup
Skatmester: Søster Birgit Lyngholm Andersen

Ved institueringen var der 40 søstre i logen.