Velkommen til søsterloge nr. 95 Båndet I.O.O.F.

Tak fordi du kigger forbi vores side.båndet logo
Vi er en loge udelukkende for kvinder og vi hører til i Viborg. 

Søsterloge nr. 95, Båndet, afholder møde 1. og 3. mandag i hver måned i perioden september til maj. I december og i maj afholdes der kun møde den 1. mandag i måneden.
En logeaften er opdelt i 2 dele. Først det egentlige logemøde, der afvikles i logesalen og derefter er der selskabeligt samvær.
Møderne afvikles efter en fast dagsorden, der er ens for alle landets søsterloger. Indholdet beskæftiger sig med daglige ordensmæssige forhold samt gradearbejde. Gradearbejde er et forum for etisk belæring.
Derudover holdes der foredrag med dagsaktuelle, informative eller kulturelle emner af egne eller fremmede foredragsholdere.

Efter logemøderne nydes der i selskabslokalet en lettere anretning til en særdeles rimelig pris og her lægges der vægt på, at alle kan få tid til at tale og hygge med hinanden. Ved det selskabelige bliver der også sunget sange, der passer til lejligheden. Møderne starter kl. 19.00 og afsluttes senest. kl. 22.30.

Hvert år afholdes der sommerudflugt og julestemning, vi tager på besøg i andre loger og får gæster udefra. Vi har også aftner, hvor vi har en ven med. De mandage hvor vi ikke har logemøder, har vi mandagscafe, hvor man kan komme og hygge sig med snak, håndarbejde og kaffe samt meget andet.

Da vi i Odd Fellow Ordenen lægger vægt på, at alle er lige, har vi til logemøderne sort kjole på. Ved festlige lejligheder, eksempelvis ved gradearbejde, har vi lang sort kjole på og hvide handsker.