Mandag den 3. september 2018 kl. 19:00

Arbejdsmøde

Påklædning: kort ordensdragt og emblem.

Mandag den 17. september 2018 kl. 19:00

Arbejdsmøde
Indvielse

Besøg af søsterloge nr. 27 Heden

Påklædning: lang ordensdragt med hvide handsker og emblem.

Mandag den 1. oktober 2018 kl. 19:00

Arbejdsmøde
Orientering om valg af embedsmænd v/storrep. Else Bredahl Olesen

Foredrag med ledsager

Påklædning: kort ordensdragt og emblem.

Mandag den 15. oktober 2018 kl. 19:00

Arbejdsmøde
Tildeling af Sandhedsgrad

Påklædning: lang ordensdragt med hvide handsker og emblem.

Mandag den 22. oktober 2018 kl. 19:00

Studiekreds for Båndet

Mere information tilgår

Påklædning: valgfrit

Mandag den 5. november 2018 kl. 19:00

Arbejdsmøde
Referat fro Halvårs- og Distriktsudvalgsmøde v/storrep. Else Bredahl Olesen
Budget 2019 fremlægges

Påklædning: kort ordensdragt og emblem.

Mandag den 19. november 2018 kl. 19:00

Arbejdsmøde
Referat fra Storlogemøde v/storrep. Else Bredahl Olesen
Budget for 2019 vedtages

Tildeling af Sandhedsgrad

Påklædning: lang ordensdragt med hvide handsker og emblem.

Mandag den 3. december 2018 kl. 19:00

Julestemning med ledsager
Alm. møde er aflyst.